Przejdź do treści

Zakres Usług

W ramach prowadzonej kancelarii świadczymy usługi polegające na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu pism i umów oraz reprezentacji klientów przed sądami, organami administracji, komornikami a także świadczymy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych w formie stałej obsługi prawnej, a także w formie bieżącego doradztwa, w szczególności w następujących obszarach prawa:

Prawo cywilne

Prawo gospodarcze
i handlowe

Prawo rodzinne
i opiekuńcze

Prawo
administracyjne

Prawo pracy

Prawo upadłościowe i naprawcze

Ochrona Danych Osobowych

W powołanym wyżej zakresie Kancelaria świadczy usługi dotyczące m.in:

 • sporów wynikłych na tle wykonywania umów,
 • spraw związanych z dochodzeniem roszczeń od lokatorów, w szczególności w zakresie sądowego egzekwowania należności czynszowych i powództw eksmisyjnych, jak również egzekwowania obowiązków właścicieli lokali,
 • spraw spadkowych,
 • roszczeń odszkodowawczych,
 • dochodzenia roszczeń od pracodawców,
 • reprezentacji ubezpieczonych w sprawach ubezpieczeń społecznych,
 • spraw związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości takich jak zasiedzenie, zniesienie współwłasności, dział spadku,
 • sądowej i pozasądowej windykacji należności,
 • spraw administracyjnych, w tym w zakresie sporządzania odwołania od decyzji administracyjnych oraz zażalenia na postanowienia, skargi na bezczynność organu administracji oraz skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych na decyzje administracyjne organów administracji,
 • obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, która obejmuje prowadzenie wszystkich spraw związanych z działalnością podmiotu gospodarczego w zakresie prawa handlowego, cywilnego oraz pracy i ubezpieczeń społecznych oraz administracyjnego,
 • obsługi podmiotów gospodarczych w zakresie RODO tj.: przeprowadzanie audytów, dostosowanie wszelkich dokumentów w firmie do RODO, opiniowanie i tworzenie wzorów umów powierzenia danych osobowych, przygotowanie oceny ryzyka, polityki prywatności, rejestru czynności przetwarzania danych oraz rejestru naruszeń ochrony danych osobowych,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu Ochrony Danych Osobowych oraz windykacji należności.